HR vrijdag 13.12.2020 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Het gebouw van de Hoge Raad op 13 december jl. (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Op 14 maart 2018 plaatste ik op deze blog een bericht met als onderwerp Wie zijn uw raadsheren in de Hoge Raad? De  portee ervan is (1) dat de Hoge Raad op zijn website van ieder lid van de Hoge Raad een foto moet plaatsen bij het betreffende curriculum vitae, en (2) dat dat echter vanaf – kort gezegd – 2015 niet meer gebeurt.

Inmiddels heeft de Hoge Raad een nieuwe website. Eerder deze maand plaatste ik een bericht op deze blog met als – voor zich sprekend – onderwerp Hoezo geen foto’s van raadsheren Hoge Raad op nieuwe website?

Reactie van de Hoge Raad

Per e-mail heb ik eergisteren een link naar laatstgenoemd blogbericht doen toekomen aan mr. Thea Tjeerdema, ’s Hogen Raads woordvoerder, en opheldering gevraagd. Dezelfde dag nog antwoordde zij per e-mail:

„De cv’s van de president, de procureur-generaal, de plv. procureur-generaal, de vicepresidenten, de persraadsheren en persadvocaten-generaal zijn of worden voorzien van een portretfoto. Dat is gerelateerd aan hun (bestuurlijke) functie. Voor de overige leden van de Hoge Raad geldt dat het plaatsen van een portretfoto bij het cv op de website op vrijwillige basis gebeurt. De komende tijd worden de foto’s geplaatst van de leden die geen bezwaar hebben. Het kan zijn dat er een (zwaarwegend) argument is om geen foto te plaatsen. Als er geen portretfoto bij een cv is (of wordt) geplaatst, kan sprake zijn van zo’n (zwaarwegend) argument. Over de inhoud daarvan wordt geen informatie gegeven.”

Hoe hierover te denken?

Wie partij is in een zaak bij de Hoge Raad, zal graag een foto willen (kunnen) zien van degenen die in deze zaak beslissen. Tot diegenen behoren ook en in het bijzonder leden van de Hoge Raad die geen (bestuurlijke) functie hebben. Of ‘de beslissers’ een (bestuurlijke) functie hebben, zal de betreffende partij een worst wezen.

Bij gebreke van een wettelijke verplichting en gezien het portretrecht, zal het plaatsen van een foto van leden van de Hoge Raad ongetwijfeld inderdaad „op vrijwillige basis”  moeten geschieden. Kennelijk – en terecht – wordt intern het signaal gegeven dat er een zwaarwegend argument moet zijn om niet op vrijwillige basis een foto te doen plaatsen.

Hoe het (ook) kan

Op de website van de Raad van State staan gewoon portretfoto’s van alle zeven leden van de Raad van State, met uitzondering van de voorzitter (de Koning). Van de ruim zestig staatsraden (inclusief staatsraden in bijzondere dienst) zijn er slechts zo’n drie van wie geen portretfoto geplaatst is.