024 - 322 25 59
Theo de Jong

Cum laude rondde Theo zijn studie Nederlands recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier studeerde hij eveneens cum laude af in de filosofie.

Ook cum laude  is Theo in 2006 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op het proefschrift De structuur van het goederenrecht.

Na onder meer als universitair docent bij de faculteit der rechtsgeleerdheid (RUG) en bedrijfsjurist bij een handelsonderneming werkzaam te zijn geweest, is Theo sinds 2006 advocaat te Groningen. Hij heeft zich toegelegd op commerciële kwesties, in het bijzonder op contracten, aansprakelijkheden, incassokwesties, al dan niet in het zicht van faillissement, en goederenrecht (zekerheden en Boek 5 BW) . Op deze terreinen beschikt hij inmiddels over een ruime ervaring met procederen.

Theo is al weer jaren partner bij een Gronings advocatenkantoor.  Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is Theo verbonden aan VSCC. Hij is advocaat-partner te Groningen bij HS26 Advocatuur.