024 - 322 25 59
Foto Sjef van Swaaij

Sinds jaar en dag geef ik in civiele zaken cassatieadvies en procedeer ik - blijkens rechtspraak.nl met aantoonbaar succes - bij de Hoge Raad. Zo heeft de Hoge Raad In tientallen door mij ingestelde cassatieberoepen gecasseerd.

Daarnaast adviseer ik andere advocaten van andere kantoren: achter de schermen en vooral als sparringpartner (lawyer's lawyer).

Ik ben lid van het bestuur van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten (VCCA).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ben ik geregistreerd in het hoofdrechtsgebied 'cassatie'.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.

Cum laude Nederlands recht

In Gelderland, de Liemers, Zevenaar, liggen mijn roots, al ben ik geboren en opgegroeid in Salland, Raalte.

Cum laude heb ik mijn studie Nederlands recht afgerond aan de RU Groningen. Voor dit judicium was in die tijd bepalend het studieresultaat over zowel de bachelor (destijds: basisdoctoraal), als de Master (destijds: doctoraal). Ik deed twee Masters (dus destijds: Hoofdrichtingen), namelijk I.  Privaatrecht; en II. Sociaal-Economisch recht. Voorts deed ik de belangrijke vakken Rechtsmiddelen en Dwangmiddelen van de Master Strafrecht.

Vanaf mijn tweede studiejaar was ik - op initiatief van de huidige Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Berend Keulen  - repetitor Strafrecht (via de studieadviesafdeling). Nadien werd ik tevens onderwijsgevend student-assistent Bestuursrecht. Een aanbod om AIO te worden in de vakgroep Bestuursrecht sloeg ik af.

Na werkzaam geweest te zijn als AIO in de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de RU Groningen, werd ik in juli 1999 tot advocaat beëdigd door de Haagse Rechtbank. Onder het patronaat van mr. G. Snijders - raadsheer in de Hoge Raad in de periode juni 2011 t/m april 2021 en sinds mei 2021 Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad - werkte ik als advocaat-stagiair voornamelijk in de civiele cassatiepraktijk.

Een interview met mij staat In Mr., Magazine voor juristen (editie september 2022). Voorts ben ik recentelijk geïnterviewd door Ingrid Walrecht.

Ingenieus, verrassend en meeslepend

Op 13 januari 2000 promoveerde prof. mr. C.J.H. Brunner mij tot Doctor in de rechtsgeleerdheid. Mijn proefschrift is gerecenseerd door de meest gezaghebbende jurist van de afgelopen vijf decennia, wijlen mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad. In zijn recensie heeft mr. Snijders het over „de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst”. 

 "Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen."

(Sjef in de Volkskrant, 30 september 2014)

Sinds 2010 heb ik mijn eigen onafhankelijke en unieke kantoor, te Nijmegen (Noviomagus), 's lands oudste stad. Er staat een goed Team.
We hebben (dus: aantoonbaar) succes met procederen bij de Hoge Raad. Voorts fungeert kantoor als 'centre of excellence' voor advocaten van andere kantoren.

Work-Life-Balance

Muziek is mijn uitlaatklep. En ik geniet van de schitterende omgeving van Noviomagus.
Hier is het voor een ieder met een Bourgondische inslag goed toeven.

Op mijn blog en op Sjefs dag zie je deze aspecten terug.