Roderic ter Rele in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Roderic ter Rele in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  Kort bericht
In de septembereditie van het NTBR staat een reactie van kantoorgenoot Roderic ter Rele. Hij verschilt met Kirsten Everaars van mening over de rechtsgevolgen van de afstand van afhankelijke beperkte rechten.

Een casus. Een onroerende zaak wordt eerst bezwaard met een recht van vruchtgebruik. Vervolgens wordt die zaak heersend erf van een erfdienstbaarheid (een afhankelijk beperkt recht). Hierna doet de eigenaar van het heersende erf afstand van die erfdienstbaarheid. Volgens Ter Rele kan de vruchtgebruiker in deze casus na de afstand nog steeds profiteren van de erfdienstbaarheid. Volgens Everaars kan hij dat niet.

Lezing van Ter Reles reactie zij van harte aanbevolen.