Pleidooi voor dwanglicentie
Pleidooi voor dwanglicentie
  Attendering
In de NJB-editie van komend weekend staat een Vooraf van Corien Prins. Zij breekt daarin een lans voor de dwanglicentie. Deze moet het straks mogelijk gaan maken dat corona-medicatie voor een redelijke prijs op de markt gebracht wordt door anderen dan de octrooigerechtigden. Weliswaar pleegt van dwanglicenties niet of nauwelijks gebruik gemaakt te worden. Maar, zo vraagt Prins zich af, indien die ingreep niet gedaan zou mogen worden bij de huidige covid 19-crisis met haar enorme economische en sociale gevolgen, „wanneer dan wel?". Prins wijst erop dat van talloze bedrijven en sectoren een enorm economisch en maatschappelijk offer gevraagd wordt en dat niet valt in te zien waarom dat offer „niet ook – zelfs: juist –" van de farmaceuten gevraagd zou mogen worden. Het lezen van dat Vooraf zij van harte aanbevolen.