Fred Hammerstein

Fred Hammerstein is oud-raadsheer in (de civiele kamer van) de Hoge Raad (1998-2004 en 2006-2011) en oud-raadsheer in buitengewone dienst (werkzaam als waarnemend A-G, 2011-2016).

Hij was onder meer rechter en vicepresident in de rechtbank Arnhem en raadsheer, vicepresident en President van het Gerechtshof Arnhem.

Hij is gepromoveerd op het proefschrift Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging (Nijmegen, 1977).

Hij was houder van de CPO-leerstoel geschilbeslechting aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2012-2015).

Voorts was hij Regeringscommissaris voor de digitalisering van het burgerlijk procesrecht (2013-2016).

Hij publiceert in juridische tijdschriften en is voorts mede-auteur van Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 (Hoger beroep) en bewerkend auteur van H.E. Ras, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken.

Als arbiter heeft hij ruime ervaring. Zo is hij jarenlang voorzitter geweest van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en is hij als arbiter verbonden aan het NAI.