Het appèlprocesrecht is uiterst gecompliceerd en niettemin geen erkend specialisme binnen de advocatuur. Dit wordt vermeld op de achterflap van het handboek Civiel appel van Snijders en Wendels.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) heeft de aan de civiele cassatiepraktijk gerelateerde ervaring, kennis en kunde ruimschoots in huis om u als advocaat, van dienst te zijn als adviseur en sparringpartner. Iedere opdrachtgever is zonder uitzondering positief over onze dienstverlening, die erop gericht is dat de appèlrechter uw cliënt (alsnog of wederom) in het gelijk stelt.

Drie vragen - voetangels en klemmen in civiel appèl

  • Ben je ervan overtuigd dat je in hoger beroep tactische en strategische fouten vermijdt?
  • Retorica: heb je een optimale aanpak om de appèlrechter te overreden om jouw cliënt – en niet pij – in het gelijk te stellen? Schrijf je processtukken op een wijze waarop deze bij een raadsheer een uitstekende indruk maken?
  • Anticipatie op cassatie: hoe procedeer je in appèl optimaal met het oog op een eventuele (‘eisende’ of ‘verwerende’) cassatieprocedure?

Hoe de appèlrechter te overreden om je cliënt in het gelijk te stellen?

Retorica. De rechter overreden om je cliënt in het gelijk te stellen. Hoe doe je dat? Goed en overtuigend procederen is een ambacht. Het is geen sinecure. Niet zelden wordt bij het concipiëren van een processtuk onvoldoende onderkend dat het stuk gelezen wordt door iemand (lees: de rechter) die geen voorkennis heeft en onbevangen is.

In menige zaak was mogelijk een veel beter resultaat behaald, indien meer precisie en bepaaldheid was betracht.
Bovendien plegen maar al te vaak kansen onbenut gelaten te worden om ook wat betreft zowel de opbouw, structuur en lay-out, als het gebruik van de taal de overtuigingskracht te vergroten.

Weet je fouten te voorkómen en vergroot je substantieel de overtuigingskracht van jouw processtukken in appèl, dan stijgt daarmee significant de kans dat je cliënt in hoger beroep alsnog of eveneens in het gelijk gesteld wordt.

Bel voor succes in civiel appèl 024 - 322 25 59

De ervaring uit onze appèlconsultancypraktijk wijst uit zowel dat ieder concept van een processtuk ook op retorisch vlak substantieel aan overtuigingskracht winnen kan, als dat het de investering dubbel en dwars waard is. Zonder uitzondering koppelen onze opdrachtgevers terug dat zij er echt iets van leren en mee kunnen.

Menigeen namelijk is jou voorgegaan en zonder uitzondering koppelen onze opdrachtgevers terug dat zij er echt iets van leren en mee kunnen.

Ook zul je bemerken dat het werkelijk wat toevoegt. Jouw processtuk wordt er substantieel overtuigender op.
Bovendien is het voor u meteen een renderende investering in uw expertise.

Achter de schermen sparren met een onafhankelijke deskundige

vanswaaij-call-to-action1

Bel ons vrijblijvend even. Een eenvoudige  eerste stap op weg naar victorie voor uw cliënt (ook) in appèl. Ik ben uw makkelijk benaderbare sparringpartner en adviseur. Onze samenwerking is onconventioneel en vooral informeel.

Anticipatie op cassatie

Wie procedeert in hoger beroep, doet er verstandig aan om voor de cliënt een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te verkrijgen voor een eventuele cassatieprocedure. Dit wat betreft zowel het eventueel instellen van cassatieberoep, als het voeren van verweer tegen een cassatiemiddel van de wederpartij (pij).

Met onze ruime ervaring met cassatieprocedures kunnen wij eraan bijdragen dat jouw cliënt deze zo gunstig mogelijke uitgangspositie verwerft. Wij lezen mee met jouw concept-processtukken (memorie van grieven of antwoord en beroepschriften of verweerschrift). Wij komen met zinvolle suggesties.

Bel voor succes in civiel appèl 024 - 322 25 59