Foto Sjef van Swaaij
mr. Sjef van Swaaij
Advocaat bij de Hoge Raad

Cum laude afgestudeerd aan de RU Groningen. Onafhankelijk, eigenzinnig en gedreven. Procedeert sinds jaar en dag bij de Hoge Raad in civiele zaken. Sparringpartner voor advocaten. Doctor in de rechtsgeleerdheid. Lid van het bestuur van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten.

Joost Moorman
mr. Joost Moorman
Advocaat bij de Hoge Raad

Cum laude afgestudeerd aan de Radboud Universiteit. Sinds januari 2016 als advocaat werkzaam bij VSCC. Sinds april 2021 is Joost eveneens advocaat bij de Hoge Raad. Joost Moorman heeft zich in het rechtsgebiedenregister geregistreerd op het rechtsgebied cassatie.

Roderic ter Rele
mr. Roderic ter Rele
Advocaat bij de Hoge Raad

Cum laude afgestudeerd aan o.a. de Universiteit Utrecht. Gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Sinds juni 2022 advocaat bij VSCC. Sinds maart 2024 is Roderic eveneens advocaat bij de Hoge Raad.

Theo de Jong
mr. Theo de Jong
Advocaat

Theo rondde cum laude twee universitaire studies af en is cum laude gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is Theo verbonden aan VSCC. Hij is advocaat-partner te Groningen bij HS26 Advocatuur.

Fred Hammerstein
mr. Fred Hammerstein
Adviseur

Mr. A. Hammerstein is oud-raadsheer in (de civiele kamer van) de Hoge Raad der Nederlanden en oud-raadsheer in buitengewone dienst (werkzaam als waarnemend A-G)

Jaap Dammingh
mr. Jaap Dammingh
Adviseur

Cum laude is Jaap afgestudeerd aan de Radboud Universiteit (RU)). Hij is jarenlang advocaat geweest in de commerciële rechtspraktijk. Jaap is tevens werkzaam als universitair hoofddocent in de vakgroep Burgerlijk Recht (RU).