De advocaten van VSCC houden zich wat betreft het voeren van procedures en het adviseren over de haalbaarheid daarvan uitsluitend bezig met civiele cassatie. Zij procederen alleen bij de Hoge Raad der Nederlanden, niet bij rechtbanken of gerechtshoven (behoudens een enkele hoge uitzondering).

Gezien het aantal hier werkzame advocaten, is VSCC  's lands grootste advocatenkantoor dat alleen civiele cassatieprocedures voert. Iedereen – particulieren, bedrijven en overheden – kan bij ons terecht voor een te voeren cassatieprocedure tegen wie dan ook. VSCC heeft al jaren aantoonbaar succes met civiele cassatieprocedures.

 

Cassatieberoep als het enige en laatste redmiddel

Het instellen van cassatieberoep is de enige manier om te voorkómen dat een uitspraak van een gerechtshof (of soms een rechtbank) onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft.Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen.

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59

Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet gezegd dat er ‘dus’  niets meer aan te doen zou zijn. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben. MEER

 "Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen."

(Sjef van Swaaij in de Volkskrant, 30 september 2014)

Verweer voeren in cassatie

Bent u bij een uitspraak in het gelijk gesteld en heeft de tegenpartij cassatieberoep ingesteld? Verweer voeren in cassatie is in veel gevallen zinvol. Verweer wordt uitsluitend gevoerd nadat in een cassatie(verweer)advies tot de bevinding gekomen is dat dat nuttig is. In dit advies wordt ook vermeld of het zinvol is om (al dan niet voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep in te stellen.

De civiele cassatiepraktijk van Van Swaaij Cassatie & Consultancy is een algemene civiele praktijk met als bijzonderheid dat wij niet procederen bij een rechtbank of een gerechtshof en uitsluitend werken in opdracht van advocaten of partijen die (overwegen om door) te procederen bij de Hoge Raad.

 

Ruime ervaring, uitstekend opgeleid en aantoonbaar cassatiesucces

Met onder meer verrassende, ingenieuze en meeslepende argumentatie heb ik, Sjef van Swaaij, met mijn kantoor Van Swaaij Cassatie & Consultancy aantoonbaar succes  als advocaat bij de Hoge Raad.

Nadat mijn proefschrift bijna gereed was, ben ik in 1999 als advocaat-stagiair begonnen in de cassatieadvocatuur. Dit onder het patronaat van mr. G. Snijders, die later raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden was (van juni 2011 tot mei 2021) en thans advocaat-generaal bij de Hoge Raad is.

Links