Cassatieberoep als het enige en laatste redmiddel

Het instellen van cassatieberoep is de enige manier om te voorkómen dat een uitspraak van een gerechtshof (of soms een rechtbank) onherroepelijk wordt. Cassatieberoep instellen voor een procespartij zal en mag een advocaat bij de Hoge Raad alleen doen nadat hij een positief cassatieadvies gegeven heeft.

Dit is een advies met de strekking dat er een (voldoende) reële kans is dat de Hoge Raad de betreffende uitspraak zal vernietigen. Heeft u een negatief cassatieadvies ontvangen van een ander kantoor, dan is daarmee niet gezegd dat er ‘dus’  niets meer aan te doen zou zijn. Degene die dit negatieve advies gegeven heeft, kan namelijk te voorzichtig geweest zijn of iets over het hoofd gezien hebben. MEER

 "Het is leuk om te klagen dat drie appèlrechters, die geacht worden goede rechters te zijn, hebben zitten slapen."

(Sjef van Swaaij in de Volkskrant, 30 september 2014)

Verweer voeren in cassatie

Bent u bij een uitspraak in het gelijk gesteld en heeft de tegenpartij cassatieberoep ingesteld? Verweer voeren in cassatie is in veel gevallen zinvol. Verweer wordt uitsluitend gevoerd nadat in een cassatie(verweer)advies tot de bevinding gekomen is dat dat nuttig is. In dit advies wordt ook vermeld of het zinvol is om (al dan niet voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep in te stellen.

De civiele cassatiepraktijk van Van Swaaij Cassatie & Consultancy is een algemene civiele praktijk met als bijzonderheid dat wij niet procederen bij een rechtbank of een gerechtshof en uitsluitend werken in opdracht van advocaten of partijen die (overwegen om door) te procederen bij de Hoge Raad.

Ruime ervaring, uitstekend opgeleid en aantoonbaar cassatiesucces

Ik, Sjef van Swaaij, heb het vak geleerd van mr. G. Snijders, die later raadsheer in de Hoge Raad was (van juni 2011 tot mei 2021) en thans advocaat-generaal bij de Hoge Raad is.

Met onder meer argumentatie van goede kwaliteit heb ik namens Van Swaaij Cassatie & Consultancy aantoonbaar succes  als advocaat bij de Hoge Raad. Uit rechtspraak.nl valt af te leiden dat ik, gemeten over de afgelopen 2,5 jaar (januari 2019 t/m juli 2021), in de top vijf sta van advocaten met de meeste vernietigingen door de Hoge Raad op hun naam. Bovendien valt uit rechtspraak.nl af te leiden dat ik over dezelfde periode tevens in de top vijf sta van advocaten met de meeste verwerpingen van cassatieberoepen waartegen deze advocaten verweer gevoerd hebben.

 

Links