{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht
NRC als ochtendkrant

Het is wel even wennen: de NRC ’s ochtends in plaats van ’s avonds bezorgd. Al sinds mijn derde studiejaar …

Succes in cassatie – voorbeelden

Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2021:649
23-04-2021
Kan een beroep op verjaring bij een twintigjarige verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaa...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2021:521
09-04-2021
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is verzekerde arbeidsongeschikt in de zin van de polis?
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2012:BW5327
29-06-2012
Uitleg van een boetebeding en de matiging van de boete
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2004:AN8490
30-01-2004
Mag procespartij appelleren tegen afwijzing van beroep getuige op verschoningsrecht?