Kan advocaat verschoningsrecht uitoefenen als zijn cliënt dat niet wil?
10 juli 2020
Taallesjes voor Juristen (69): waarnemend deken of plaatsvervangend deken?
9 juli 2020
Fred Hammerstein doet het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2020
8 juli 2020
Cassatiesuccessen in het Maandblad voor Vermogensrecht
30 juni 2020
Cassatiesucces – ‘wegmoffelen’ van vreemd vermogen (windowdressing)
27 juni 2020
previous arrow
next arrow
Slider
CIVIELE CASSATIE CIVIEL APPÈL
Mr. Sjef van Swaaij
Advocaat bij de Hoge Raad
Mr. Joost Moorman
Advocaat
Mr. Annet Tjepkema
Advocaat
Bel geheel vrijblijvend
024 - 322 25 59
{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht

Sjefs dag

Succes in cassatie – voorbeelden

Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2019:1864
29-11-2019
Art. 7:613 BW. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2014:1490
20-06-2014
Verbintenissenrecht. Contractuele uitkoopbevoegdheid tegen gefixeerde vergoeding positief contractbelang. Gefixeerde ver...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2019:1169
12-07-2019
Familierecht. Erfrecht. Geschil tussen vrouw en erfgenamen van man over de uitleg van samenlevingsovereenkomst. Onderho...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2016:2760
02-12-2016
Tardieve voldoening griffierecht en hardheidsclausule - rechtsmiddelenverbod