Recente berichten

Recente successen in cassatie

ECLI:NL:HR:2024:569
16-04-2024
Erfrecht. Onbegrijpelijke uitleg dat eisers tot cassatie stelling van wederpartij niet betwisten.
ECLI:NL:HR:2024:336
8-3-2024
Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Drijven van onderneming als afzonderlijke overtreding. Verzuim deel van gestelde overt...
ECLI:NL:HR:2024:22
12-01-2024
Aan stelplicht voor verklaring voor recht te stellen eisen: zaaknummer 22/04386
ECLI:NL:HR:2023:255
19-02-2023
Procesrecht. Bewijsrecht. Art. 186 Rv. Art. 28 Wet Bibob. Kunnen partijen onmiddellijk hoger beroep instellen tegen besl...