{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht

Klik op de foto voor de begeleidende tekst

Meest recente blogberichten

Voorbeelden van aantoonbaar succes bij de Hoge Raad door de jaren heen

Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2016:335
26-02-2016
Aanvang van de verjaringstermijn van art. 7:942 lid 2 (oud) BW.
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2016:2833
09-12-2016
Is  inningsbevoegde pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd om het faillissement van de pandde...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2015:2461
04-09-2015
Terugkomen op verlening akte niet-dienen (memorie van grieven).
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2014:682
21-03-2014
Vorderingen op naam. Leidt contractueel overdrachtsverbod tot onoverdraagbaarheid? - NJ ...

Taallesjes voor juristen

https://www.vscc.nl/wp-content/uploads/Foto.VSJB-dictee-e1533711877929.jpg

Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2019

Advocaten, rechters en officieren van justitie testen hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling.

4 oktober
in de
Sint-Stevenskerk
te Nijmegen