De enorme potentie van de (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm
23 juni 2021
Kennen wij het ongeschreven recht? – Ton Hartlief in het NJB
17 juni 2021
Fred Hammerstein over een opmerkelijk vonnis
13 juni 2021
Civilist Siewert D. Lindenbergh wordt Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
7 juni 2021
Lengte processtukken – Fred Hammerstein: Hoe kort wilt u het hebben?
3 juni 2021
previous arrow
next arrow
Slider
{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht

Sjefs dag

Succes in cassatie – voorbeelden

Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2021:649
23-04-2021
Kan een beroep op verjaring bij een twintigjarige verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaa...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2021:521
09-04-2021
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is verzekerde arbeidsongeschikt in de zin van de polis?
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2020:113
24-01-2020
Verkoop onroerend goed. Recht van terugkoop. Verbod van overdracht aan derde. Uitleg beding. Notariële akte. Wanprestat...
Voorbeeld
ECLI:NL:HR:2016:2760
02-12-2016
Tardieve voldoening griffierecht en hardheidsclausule - rechtsmiddelenverbod