{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht

Recente successen in cassatie

ECLI:NL:HR:2022:164
11-02-2022
Beslagrecht. Conservatoir beslag tot levering merkrechten. Vervreemding merkrechten in weerwil van beslag. Art. 453a Rv....
ECLI:NL:HR:2022:816
03-06-2022
Ambtshalve toepassing van de regeling van afdeling 6.3.3A BW (art. 6:193a BW e.v.) over oneerlijke handelspraktijken. Za...
ecli:NL:HR:2022:874
17-06-2022
Schadevergoeding - interne kosten
ECLI:NL:HR:2021:36
08-01-2021
Onrechtmatige daad faillissementscurator. Overdracht met toestemming van schuldenaar van tot de boedel behorende levensv...