{…} ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} meeslepende werking {…} nieuwe dogmatische vondst.
W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad,
Bespreking proefschrift van mr. J.H.M. van Swaaij, Maandblad voor Vermogensrecht
https://www.vscc.nl/wp-content/uploads/Foto.VSJB-dictee-e1533711877929.jpg

Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2022

Advocaten, rechters en officieren van justitie testen hun beheersing van de wetten van de Nederlandse spelling.

7 oktober 2022

Het JeeBee Dictee vindt dit jaar plaats in de Sint-Stevenskerk in Nijmegen.

Recente successen in cassatie

ECLI:NL:HR:2021:373
12-03-2021
Uitleg van de Warmtewet 2014. Is het gebruik van correctiefactoren daarin uitgesloten?
ECLI:NL:HR:2020:316
21-02-2020
Is gemeente niet-ontvankelijk in hoger beroep doordat zij na geappelleerd te hebben berust heeft in het vonnis a quo?
ECLI:NL:HR:2020:885
15-05-2020
Openbare orde, internationaal privaatrecht en huwelijksgoederenrecht
ECLI:NL:HR:2021:649
23-04-2021
Kan een beroep op verjaring bij een twintigjarige verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaa...