Praktijk en wetenschap gaan hand in hand. Met onze ruime ervaring in de civiele cassatiepraktijk en onze wetenschappelijk achtergrond fungeren wij voor advocaten van andere kantoren als (laagdrempelige) vraagbaak en sparringpartner.

Wij hebben goede contacten in de wetenschap (hoogleraren) en met oud-leden van de rechterlijke macht (niveau Hoge Raad). Waar dat zinvol is, zetten wij deze contacten in om even te sparren. Dit met het oog op een optimale dienstverlening.

Aantoonbaar staat VSCC voor ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie.

Alle bij VSCC werkzame advocaten zijn cum laude afgestudeerd.