Vergroot de kans om de zaak voor je cliënt bij rechtbank of hof te winnen

Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) fungeert als sparringpartner voor gedreven advocaten, die de kans op succes voor hun cliënten – in eerste aanleg of hoger beroep – zo groot mogelijk willen maken. Wij helpen u om het verschil te maken tussen winnen en verliezen.

 Wat maakt het verschil tussen winnen en verliezen?

Het antwoord is tweeërlei: overtuigingskracht en geen fouten maken.
Een goed processtuk helpt de rechter om je cliënt in het gelijk te stellen. Het schrijven van een goed processtuk is echter een ambacht dat (zwaar) onderschat wordt.

Wij hebben ruime ervaring met het sparren met en adviseren van advocaten. Hierbij gaat het onder meer om het meelezen van door onze advocaat-opdrachtgevesr opgesteld concepten van  processtukken.

Wij reiken suggesties aan omtrent tactische en strategische keuzes, checken of het verhaal werkelijk overtuigend is, en of argumenten niet nog veel krachtiger gepresenteerd kunnen worden. Zonder uitzondering zijn de reacties op onze input (zeer) positief.  Onze input wordt ervaren als nuttig en leerzaam voor volgende processtukken.