Contactgegevens

Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V.

Molenveldlaan 162

6523 RN Nijmegen

Nederland

Telefoon: 024 – 322 25 59

E-mail: info@vscc.nl

Rechtsvorm, handelsregister en btw-nummer

Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51423030. Het btw-nummer van Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. is NL850006703B01.

Beroepsorganisaties

De advocaten bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. zijn geregistreerd bij de volgende beroepsorganisatie: de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij HDI Global Specialty SE (hoofdkantoor Nederland: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam).

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. worden verleend. De algemene voorwaarden zijn HIER te raadplegen.

Klachtenregeling

Bent u onverhoopt toch ontevreden over onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen naar klacht@vscc.nl. Wij verwijzen u naar onze klachten- en geschillenregeling. Deze is HIER  te raadplegen.

Identificatieplicht

Van Swaaij Cassatie & Consultancy B.V. is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen.