Waal.vanafWaalbruig.februari - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Waal bezien vanaf de Waalbrug in Oostelijke richting (foto SvS, iPhone Xs Max)

Noviomagus. In de editie van het NJB van dit weekend staat een Vooraf  (Personenschade in vraag en antwoord) van Ton Hartlief, de nr. 1 van het aansprakelijkheidsrecht. Hartlief constateert dat het personenschaderecht  bij de wetgever slechts lage prioriteit heeft, terwijl die –  zo lees ik tussen de regels door –  juist hoog zou moeten zijn. Dit onder meer, omdat het personenschaderecht anno 2019 bepaald geen homogeen geheel is en (eigenlijk) sprake is van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van slachtoffers. Lezing van voornoemd Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.