Procederen in cassatie met ingenieuze, verrassende en meeslepende argumentatie

Hoe overtuig je de Hoge Raad ervan dat hij een arrest of beschikking van een gerechtshof dient te vernietigen of een cassatieberoep van de wederpartij moet verwerpen? Ook in cassatie gaat het om de kwaliteit van de argumentatie.

Van Swaaij Cassatie & Consultancy

In de kleine zittingszaal in het vorige gebouw van de Hoge Raad - november 2012  (foto Menno Bruning)

Nederlands meest gezaghebbende jurist van de afgelopen vijf decennia, wijlen mr. W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW en oud-vicepresident van de Hoge Raad, heeft het in zijn recensie van het proefschrift van Sjef van Swaaij over:

 „{…} de ingenieuze en soms verrassende wijze waarop Van Swaaij zijn vondst ontvouwt en uitwerkt {…} de meeslepende werking {…} een nieuwe dogmatische vondst {…}”.
(Maandblad voor Vermogensrecht, januari 2011, blz. 37 en 39)

Bel vandaag nog voor cassatieadvies 024 - 322 25 59