Als sparringpartner  van advocaten die procederen in eerste aanleg of in hoger beroep maken wij het verschil tussen winnen en verliezen. Wij voegen overtuigingskracht toe aan concepten van processtukken.

Overtuigingskracht is een functie van helder schrijven, het met bepaaldheid en precisie stellen van de feiten, en geen strategische of tactische fouten te maken.

Het schrijven van een goed processtuk is een ambacht dat ook door nogal wat advocaten (zwaar) onderschat wordt.

Wij hebben ruime ervaring met het sparren met en adviseren van advocaten. Wij reiken suggesties aan omtrent tactische en strategische keuzes, checken of het verhaal werkelijk overtuigend is, en of argumenten niet nog veel krachtiger gepresenteerd kunnen worden.

Zonder uitzondering zijn de reacties op onze input (zeer) positief.  Onze input wordt ervaren als nuttig en leerzaam voor volgende processtukken.