foto.kazerne - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

 

Cum laude afgestudeerd zijn alle tot de juridische professionals van Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) behorende advocaten. Bovendien zijn bijna al deze professionals gepromoveerd tot Doctor in de rechtsgeleerdheid. VSCC is een Centre of Excellence.

Civiele cassatie

VSCC is ’s lands grootste kantoor dat uitsluitend procedeert in civiele cassatiezaken. Dit in beginsel over de volle breedte van de civiele praktijk – bijvoorbeeld: personen- en familierecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht, burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht. Wij voeren ook prejudiciële procedures bij de Hoge Raad. VSCC behaalt al jarenlang aantoonbare successen bij de Hoge Raad. 

Onafhankelijk en uniek

Iedereen – particulieren, bedrijven en overheden – kan bij ons terecht voor een bij de Hoge Raad te voeren civiele procedure tegen wie dan ook. Zo hebben wij zelfs (met succes) geprocedeerd tegen de Raad voor de rechtspraak, die zichzelf ziet als het bestuur van onder meer de rechtbanken en de gerechtshoven. Bij deze, lagere rechterlijke instanties procederen wij (dus) niet. Wij hoeven geen rekening te houden met belangen van partijen voor wie wij niet bij de Hoge Raad procederen. Anders dan menig ander cassatiekantoor, kunnen wij bij de Hoge Raad een zaak doen tegen bijvoorbeeld een verzekeraar zonder dat kantoor andere een of meer verzekeraars als cliënt(en) dreigt te verliezen. Dit alles maakt VSCC als kantoor onafhankelijk en uniek. 

Consultancy

‘Consultancy’ in de kantoornaam staat voor het fungeren als sparringpartner/adviseur van advocaten van andere kantoren. Dit naar hun volle tevredenheid. Want met onze aan het behandelen van civiele cassatiezaken gerelateerde ruime ervaring helpen wij (als Lawyer’s Lawyer ) om samen, linksom of rechtsom, de kans te vergroten dat de rechter in eerste aanleg of in hoger beroep de cliënten van onze opdrachtgevers in het gelijk stelt. Denk bijvoorbeeld aan het door ons – met anticipatie op een eventuele cassatieprocedure – meelezen/becommentariëren en meeschrijven van (delen van) concepten van memories grieven/antwoord bij gerechtshoven. Wij opereren veelal achter de schermen (business to business). In beginsel werken wij op basis van het ‘Uw tarief is ons tarief’-principe.