foto.Churchill Factor

Foto SvS (iPhone 6s)

Noviomagus. Op zondag 10 dezer liep ik aan het einde van de middag even door Dekker Van de Vegt. MEER Gewoon om te snuffelen tussen nieuwe of tamelijk recent verschenen boeken. Dat blijft leuker dan dat (virtueel) te doen op internet.

Bij ‘Geschiedenis’ stuitte ik op De Churchill Factor, welk boek als ondertitel heeft Hoe één man geschiedenis schreef. De auteur is Boris Johnson.

Inmiddels heb ik het boek gelezen. Wat je ook van Johnsson vindt, dat boek is prachtig. De Volkskrant had het over een superieure schrijfstijl en creatieve vondsten. Het schijnt mij toe dat deze kwalificaties bepaald niet overdreven zijn.

Dit boek is onmiskenbaar een aanrader.

Een prima recensie – deze is kort en bondig – staat HIER.