Foto.CoenDrion.2 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Ten kantore van Jones Day – december 2015 (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Coen Drion breekt een lans voor het opstellen van korte commerciële contracten. Dit doet hij in een prachtig en – mijns inziens  – overtuigend Vooraf in het NJB.

Exit Anglo-Amerikaans contracteren?

Het is tegenwoordig onder Anglo-Amerikaanse invloed geen uitzondering meer dat commerciële overeenkomsten, inclusief bijlagen, een ordner dik zijn.

Maar weten partijen dan daadwerkelijk waar ze aan toe zijn?

Bij een gerezen geschil valt in zo’n dik contract vast wel ergens een aanknopingspunt te vinden voor een redenering dat het standpunt van de wederpartij niet deugt. Drion wijst daar op.

Kun je bij dik contract beter achterhalen wat partijen bedoelden?

Bij het opstellen van zo’n dik contract wordt niet zelden een eerder opgestelde, tussen andere partijen aangegane – omvangrijke  – overeenkomst uit de kast getrokken wordt. Daardoor sluit het contract niet of minder goed aan op de omstandigheden van het geval. Hoezo geeft zo’n contract goed de bedoelingen van partijen goed weer? Dat punt maakt Drion.

En dan is er nog het bekende fenomeen dat in het contract termen komen te staan die afwijken van toepasselijke wetsteksten, zoals – Drion geeft dit treffende voorbeeld –  de in ons BW niet voorkomende term beëindiging : wordt daarmee ‘opzegging’ of ‘ontbinding’ bedoeld?

Hoe pakt Coen Drion het dan zelf aan?

Uit zijn Vooraf begrijp ik dat Coen Drion – na het overwinnen van niet geringe schroom – zelf reeds korte commerciële contracten opstelt. Dit teneinde de kans te vergroten dat een contractsbepaling overeenkomt met de partijbedoeling groter is dan bij zo’n Anglo-Amerikaans contract.

Aanbevolen!

Lezing van het Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link naar de tekst staat HIER.