Foto.Twente.mei.2016

Afgelopen zondag in Twente (foto Rob van de Peppel)

Noviomagus. Het valt me reeds geruime tijd op dat het veel te vaak voorkomt dat, wanneer ik een andere advocaat bel, ik eerst een ingesproken stem hoor waarmee mij te kennen gegeven wordt dat even mijn geduld gevraagd wordt en/of dat ik de eerst wachtende ben of, nog veel erger, dat ik zo geholpen wordt. Het kan soms zelfs meer dan een minuut (!) duren.

Het schijnt me toe dat bij teveel kantoren (vooral die waar meerdere advocaten werkzaam zijn) onvoldoende onderkend wordt hoe belangrijk het is om gewoon heel goed telefonisch bereikbaar te zijn. Niet zelden is een eerste telefoontje van een potentiële opdrachtgever de eerste kennismaking met het betreffende kantoor. Bepaald onhandig is het, als het dan reeds meteen zo gruwelijk mis gaat. (‘Hoe hard zullen ze daar lopen voor mij als cliënt?’)

Maar er is meer.

Immers, ook op bestaande opdrachtgevers komt het bepaald onhandig over om te moeten wachten bij X Advocaten.
Bovendien maakt het óók een volstrekt verkeerde indruk op iemand die geen, al dan niet potentiële, opdrachtgever is.

Derhalve is het een beetje dom om er niet voor te zorgen dat er ruim voldoende telefonisten (m/v) zijn. Wees niet penny wise and pound foolish.

Zie ook

Een ander, aan dit onderwerp gerelateerd punt is eerder op deze blog aan de orde gesteld. MEER