l

foto.NJB

Foto SvS (iPhone 6)


Noviomagus
. Deze ochtend aanschouw ik de inhoudsopgave van de jongste editie van het NJB, welke gisteren bij mij thuis op de deurmat lag. Deze inhoudsopgave stemt tot droefheid.

Hoe aantrekkelijk is het NJB (nog) voor de rechtgeaarde civilist?

Het Vooraf (van Corien Prins) gaat over Big Data en de rechterlijke macht en is op zichzelf wel interessant, maar het hart van de civilist die werkzaam is in de praktijk gaat er niet sneller van kloppen.
Dan een artikel met als opschrift Van kaping tot doodslag van M. Cupido. Het gaat over medeplegen in piraterij-zaken.
Vervolgens een artikel met als opschrift De Raad van State en het Statuut van R.A. Vornis.
Aansluitend een stuk met als opschrift Het homohuwelijk in de VS. Het bevat interessante beschouwingen over progressieve en conservatieve rechtsvinding.

Voor elk wat wils?

Foto.Inhoudsopgave

Foto SvS (iPhone 6)

Uiteraard onderken ik dat je niet op basis van één editie algemene uitspraken kunt doen over het NJB. Al te lang evenwel constateer ik – het moet een keer gezegd worden – dat het NJB qua hoofdartikelen de rechtgeaarde civilist te vaak echt te weinig of niets heeft te bieden. Bedenk hierbij dat het Burgerlijk recht vèrreweg het voor de praktijk belangrijkste rechtsgebied is. Het is (dan) ook niet zomaar, dat de halfjaarlijkse Staat van het recht steevast opent met de Kroniek van het Vermogensrecht.

Is het een gebrek aan aanbod van stukken over burgerlijk (proces)recht die de uiteraard strenge selectie doorkomen?  Aan mij ligt het in elk geval, niet, want de afgelopen jaren heb ik steentjes genoeg bijgedragen. (Dat is HIER te checken.)

Dat ik schrijf qua hoofdartikelen, heeft als reden dat de Voorafs van de redacteuren Coen Drion en Ton Hartlief natuurlijk zeer de moeite waard zijn. In een eerder bericht op deze blog zijn deze Voorafs niet zonder reden aangeduid als Civielrechtelijke pareltjes Vooraf. MEER Tegelijk stel ik vast dat je deze geweldige Voorafs ook gewoon kunt lezen via de NJB-site en op deze blog attendeer ik de lezer er (op een enkele hoge uitzondering na) steeds op.

Dan heb je de rubrieken (Rechtspraak, Boeken, Tijdschriften, Wetgeving, Nieuws, Universitair nieuws, Personalia, en Agenda). Deze zijn best aardig om door te bladeren en soms ook wel nuttig (attenderingen). Maar qua hoofdartikelen – en daar gaat het uiteindelijk toch om – gaat het niet goed.

Het is (qua hoofdartikelen) zelfs nog niet gewoon voor elk wat wils. De civilist komt er (veel) te bekaaid van af. Inderdaad, zo is het nu gesteld met het NJB.

Reden tot zorg

Al sinds de tweede helft van mijn Groningse studententijd ben ik geabonneerd op het NJB. En nee, ik ben thans niet voornemens om mijn abonnement op te zeggen. Ik draag het NJB een warm hart toe. Als civilist (echter) haal ik mijn hart intussen op met het NTBR, het Maandblad voor Vermogensrecht, het WPNR en het Tijdschrift voor Civiel procesrecht. Jammer dat dat met het NJB thans (dus: afgezien van voornoemde Voorafs) onvoldoende mogelijk is.
Het NJB heeft reden tot zorg.