Noviomagus. De op 10 dezer door het Hof van Justitie gedane uitspraak in de Tyco-zaak (zaaknummer C-266/14) zou wel eens een Pyrrus-overwinning kunnen zijn. Dit schrijft Coen Drion in het Vooraf van de editie van het NJB van komend weekeinde.

Foto.Ooijpolder.brug

In de Ooijpolder

Het slot van het arrest bevat, zoals Drion met zoveel woorden schrijft, flink wat venijn. Dermate veel zelfs, dat het volgens Drion niet ondenkbaar is dat de nationale wetgever in actie zal moeten komen. In elk geval prima facie heeft Drion een punt. Zijn Vooraf lees je HIER.