Noviomagus. Intussen zullen de meesten al wel verwittigd zijn van het tot droefheid stemmende feit dat er in 2015 geen Jaarcongres komt van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ongetwijfeld heeft dat niets te maken met mijn veelgelezen blogbericht over de beschamend slechte slotact van het Jaarcongres 2014. MEER

foto.kantoor.16.9.15

Heden op kantoor (foto Joost Moorman, iPhone 6)

Mij zou het niet gebeuren. Zou ik Deken zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan zou onder mijn dekenaat niet besloten worden om het Jaarcongres af te schaffen, althans in 2015 maar niet te organiseren.

Naar ik begrijp, is het argument dat het Jaarcongres te duur zou zijn. Teveel geld zou gaan naar een evenement dat door maar enkele honderden bezoekers bezocht wordt, terwijl dat geld anders en beter besteed zou kunnen maken.  Dit argument snijdt geen hout, reeds omdat het iedere advocaat die zich aanmeldt vrijstaat om van de partij te zijn.

Het Jaarcongres is bij uitstek een mooie gelegenheid om vakbroeders en -zusters uit andere arrondissementen te ontmoeten.
Bovendien is het onmiskenbaar goed om jaarlijks een gelegenheid te hebben waarbij onder meer de President van de Hoge Raad en de minister of staatssecretaris van Justitie aanwezig zijn: de presentatie naar buiten toe.
Daar komt nog bij dat het gewoon nuttig en vooral ook leuk is om een dagje te reflecteren op ieder jaar weer interessante aspecten van ons mooie ambacht die niet zo snel aan de orde komen bij cursussen die wij volgen in het kader van de Permanente Opleiding.

Protesteert!

Vanaf 2016 moeten er – zonder uitzondering – gewoon weer Jaarcongressen zijn. Protesteert!

P.S. Stuur dit blogbericht door aan kantoorgenoten en bevriende advocaten van andere kantoren. Like dit blogbericht op LinkedIn en Facebook. Doe iets.