Opsteltenteeven208

In de editie van NRC Handelsblad van 15 dezer (zaterdag) lees ik een kritisch en prima facie overtuigend stuk van Folkert Jensma. De portee ervan is dat minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zich met hun (voorgenomen) bezuinigen ongeloofwaardig gemaakt hebben. Een link ernaar staat hier.