Noviomagus. In de aflevering van het NJB van komend weekend staat een Vooraf van Taru Spronken met als opschrift Gestolen wetenschap.

foto.kantoor.4.11.14

Foto Charlotte Schoemaker (iPhone 6)

Gaat het bij plagiaat niet om meer, dan het overnemen van teksten zonder bronvermelding?, zo vraagt Spronken zich af onder verwijzing naar Kees Schuyt. Laatstgenoemde was tot voor kort voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Zoals Spronken expliciteert, bestaan er volgens Schuyt geen eenduidige criteria voor wat plagiaat nu eigenlijk precies is. Een link naar naar voornoemd Vooraf  staat HIER.

Plagiaat binnen de rechtsgeleerdheid

Een link naar een blogbericht van vorig jaar over een geval van plagiaat binnen de rechtsgeleerdheid staat HIER.