De Waalbrug op 27 maart jl. (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Voorkomen is beter dan genezen. In de praktijk van het aansprakelijkheidsrecht gaat het echter om afwikkeling resp. verplaatsing van reeds veroorzaakte schade. Door met name de Utrechtse hoogleraar Anne Keirse (Letsel & Schade 2017/2) wordt een lans gebroken voor het beter benutten van het aansprakelijkheidsrecht. Dit zou moeten ‘gaan’ voor het voorkómen van schade.

Ton Hartlief, de nummer 1 van het aansprakelijkheidsrecht, tempert het enthousiasme in zijn Vooraf in de voorlaatste editie van het NJB, afl. 32, met als opschrift Leefbaar Nederland.

Weliswaar klinkt het mooi en zijn de bedoelingen (van Keirse c.s.) goed, maar ruim baan geven aan schadevoorkomingsclaims voert in een wereld waarin aan vrijwel alles wat wij doen of laten risico’s voor onszelf of anderen verbonden zijn niet naar een leefbaar Nederland, zo schrijft Hartlief met zoveel woorden.

Lezing van voornoemd – prima facie overtuigend – Vooraf zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.