Noviomagus. Voor de rechtgeaarde civilist is het mooi om in een bibliotheek even te zien wat er zoal gepubliceerd wordt in de nieuwe editie van een (jurisprudentie)tijdschrift. Gewoon omdat het vak boeiend is en het inspirerend is om te zien en te lezen wat men zoal schrijft over ons vermogensrecht en ons burgerlijk procesrecht.

Hoezo geen fysiek exemplaar aanwezig?

Foto.Gang

Afgelopen vrijdag in de Kayenhoffkazerne (foto Lotte Oostdam, iPhone 6)

Tor droefheid stemt het me wanneer ik bemerk dat een bepaald tijdschrift in de betreffende bibliotheek niet langer fysiek aanwezig is.

Gisterenmiddag bijvoorbeeld was ik even in de bibliotheek van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit (Grotiusgebouw), hier ter stede. Mij viel op dat er allerlei jurisprudentietijdschriften waren, zoals bijvoorbeeld Jurisprudentie Bestuursrecht en Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, maar dat – het onmiskenbaar nog veel mooiere – Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (hierna: JBPr) er niet bij stond. Ik vroeg het maar even bij de balie. Neen, dit jurisprudentietijdschrift is niet meer fysiek aanwezig, was de strekking van het antwoord van de overigens alleszins vriendelijke en behulpzame jongeman achter de balie. JBPr is uitsluitend digitaal raadpleegbaar in de rechterbibliotheek van de Radboud Universiteit. Ongetwijfeld zal dat voor veel meer rechtenbibliotheken gelden.

Het stemde mij (dus) tot droefheid. Er stonden namelijk wèl allerlei tijdschriften die de praktijkjurist (vrijwel) nooit zal raadplegen en die – ‘los’ daarvan – ook gewoon stukken minder interessant zijn, terwijl het Burgerlijk procesrecht voor de rechtspraktijk onweersprekelijk nu eenmaal van (zeer) groot belang is.

Je moet gewoon even op de cover van het fysieke exemplaar kunnen zien wat er zoal in de nieuwe editie staat. En juist deze cover kun je niet, laat staan eenvoudig, even digitaal raadplegen.

Maar dat zal ongetwijfeld miskend zijn door degenen die uit kostenoverwegingen ervoor geopteerd hebben om tijdschriften als JBPr nog slechts digitaal raadpleegbaar te laten zijn.