Foto.Trein.7.2.2015

Foto SvS (iPhone 6)

Noviomagus. Eerder al voelde het hartstikke goed dat de ‘concessie Limburg’ definitief naar Arriva gegaan is en dat de frauderende NS-dochter Abellio, die de concessie eerder, dankzij fraude, in de wacht gesleept had, een schadeclaim van de provincie aan haar broek krijgt.

Gisteren vernam ik dat NS-topman Timo Huges vertrokken is. Is waar wat het FD erover bericht (MEER) – en ik heb thans geen reden tot twijfel over die berichtgeving -, dan is het betrekkelijk eenvoudig.

Reminiscentie aan Lindenbaum/Cohen

Foto.Martin.Bankje

Foto Rob van de Peppel

In het arrest van 31 januari 1919 overwoog de Hoge Raad (dus) dat uit het bestreden arrest en de vonnissen van de Amsterdamse rechtbank blijkt:

„{…} dat bij inleidende dagvaarding partij Lindenbaum tegen partij Cohen veroordeeling heeft gevorderd tot vergoeding van schade, hem veroorzaakt ter zake dat Cohen een bediende van Lindenbaum door giften en beloften heeft overgehaald, hem — Cohen — inlichtingen te verstrekken omtrent al hetgeen ten kantore van Lindenbaum gebeurde, hem copie te geven van de door laatstgenoemde gedane offerten en opgaaf te doen van klanten, die bestellingen deden of prijsopgaven vroegen, welke handelingen, in de dagvaarding in bijzonderheden omschreven, door Lindenbaum geoordeeld werden onrechtmatig te zijn;”.

Kon Cohen ten minste nog wijzen op ’s Hogen Raads – echter dubieuze – arrest inzake de Zutphense waterkraan (MEER), de NS, Abellio en de heer Huges kunnen dat (dus) onmiskenbaar niet, integendeel.

De column YOUP

foto-29

Bij Den Haag Centraal (foto SvS, iPhone 5s of nog iPhone 5)

Het kan niet verbazen dat dit weekend in de onvolprezen column YOUP (opschrift:  „Fivacatures”) op het vertrek van Huges ingegaan wordt. Huges wordt door Van ’t Hek een  „sukkel” genoemd.  „Grappig” vindt Van ’t Hek het dat Huges niet wist dat hij (Huges) geen e-mail met zeer gevoelige informatie door mocht sturen naar een dochterbedrijf dat die info goed kon gebruiken. Voorts werpt Van ’t Hek op zowel de vraag of Huges zegt dat hij het niet wist, als de vraag  „hoe zo’n incompetente lieverd”  ooit directeur van de NS is geworden. Je leest deze column HIER.