foto.OratieHannekeSpath

Foto SvS (iPhone 5s)

Noviomagus. Gisteren, donderdag 22 dezer, woonde ik de oratie van prof. mr. Hanneke Spath bij. Hanneke is in 2012 benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit, hier ter stede.

Breed Burgerlijk Recht

Centraal in deze oratie stond de samenloop tussen de Rijksoctrooiwet en het algemene vermogensrecht.

Deze samenloop werd besproken aan de hand van een casus waarin opeising plaatsvindt door de uitvinder van een octrooirecht dat door een ander dan de uitvinder is verkregen.

Hanneke Spath maakte haar toehoorders niet alleen duidelijk dat het bij uitleg van wetsteksten waarin het gaat om vragen van Burgerlijk recht bij lange na niet uitsluitend om bepalingen hoeft te gaan die opgenomen zijn in het Burgerlijk Wetboek, maar liet ook zien dat men bij voornoemde casus op tamelijk voor de hand liggende, bepaald niet gezochte vragen kan stuiten die zich niet eenvoudig beantwoorden laten. Vond het een interessant en goed verhaal.

Receptie

foto.kazerne

Foto SvS (iPhone 5s)

De receptie was in etablissement In de Kazerne, hetwelk gesitueerd is in de Krayenhoffkazerne. Voor mij derhalve een thuiswedstrijd, omdat Van Swaaij Cassatie & Consultancy kantoor houdt in de Krayenhoffkazerne. 

Het werd lekker buiten borrelen. Altijd leuk om weer oude en nieuwe bekenden te zien alsmede om andere civilisten voor het eerst te ontmoeten.