Foto.Dijk

Foto Rob van de Peppel

Weet het al een tijdje. En uit verschillende, betrouwbare en van elkaar onafhankelijke bronnen.

Mr. M.A. Loth

Raadsheer mr. M.A. Loth verlaat de Hoge Raad der Nederlanden. Hij is benoemd tot hoogleraar in Tilburg. Komende maand geeft prof. mr. J.B.M. Vranken (oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad) er zijn afscheidscollege.

Rolraadsheer

Ik heb mr. Loth menige brief gestuurd in zijn hoedanigheid van Rolraadsheer. De aanhef was steeds: “Hoogedelachtbare Heer”.

Precedenten

Hans Nieuwenhuis werd in 1996 hoogleraar in dezelfde vakgroep als die waarin ik toen werkzaam was (Privaatrechten en Notarieel recht, RU Groningen).

Fred Hammerstein keerde weer terug naar het Gerechtshof Arnhem en bij mijn weten is hij de enige die na zijn vertrek uit ’s Rijks hoogste rechtscollege voor de tweede keer de Hoge Raad inging (teruggevraagd).