Asser-serie Procesrecht deel 3 Bewijs, Sjef van Swaaij Cassatie & Consultancy

De Asser-serie Procesrecht komt, vergeleken met de ‘gewone’ (materieelrechtelijke) Asser-serie, nog maar net kijken.

Eerstgenoemde serie zag pas het levenslicht in 2005, met de verschijning van Cassatie in burgerlijke zaken van D.J. Veegens, bewerkt door E. Korthals Altes en H.A. Groen, vierde druk; de vorige drukken waren niet als boek in deze (dus) destijds nog niet bestaande Asser-serie verschenen.

Inmiddels bestaan er ook andere delen in deze (dus) relatief nieuwe serie. Recentelijk is al weer verschenen de tweede druk van deel 4: Hoger beroep (auteurs: F.B. Bakels,  A. Hammerstein en E.M. Wesseling-van Gent).

Bewijs in de Asser-serie Procesrecht

Dezer dagen is deze Asser-sserie Procesrecht verrijkt met een nieuw, derde deel: Bewijs. De gerenommeerde auteur behoeft geen introductie: W.D(aan).H. Asser. Er is een Asser-Asser.