Foto.MacBook.3

Noviomagus. Eerder op deze ochtend van al weer de laatste vrijdag van deze augustus bezocht ik  ’s Hogen Raads website. Ik zag een link naar de tekst van een door de President van het cassatiecollege, mr. M.W.C. Feteris, op 25 juni jl. gegeven inleiding bij de toen gehouden, eerste Mr. L.E. Visser-Jaarlezing.

Mr. Feteris maakte in deze inleiding bekend dat in het nieuwe, door de Hoge Raad (komende december/januari te betrekken) gebouw slechts één ruimte naar iemand vernoemd zal worden, en wel naar mr. L.E. Visser, ’s Hogen Raad in 1941 door de Duitse bezetter om zijn Joodse afkomst – zonder kenbaar protest vanuit de Hoge Raad – ontslagen President.

Foto.NieuweGebouwHR

Het nieuwe gebouw voor de Hoge Raad aan het Korte Voorhout (foto SvS, iPhone 6)

Deze ruimte is de grote zittingszaal in dit gebouw: de Mr. L.E. Visserzaal. Dit om, ook met de Mr. L.E. Visserjaarlezing, eer te brengen en te blijven brengen aan een bijzondere president.

Lezing van de tekst van deze inleiding zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.