Noviomagus. Rechtspraak.nl. Het valt mij op dat op die nuttige website niet gewoon iedere in een civiele zaak gecasseerde uitspraak gepubliceerd wordt.

Zo vernietigde de Hoge Raad op 25 januari jl. in de zaak X c.s./mr. Looijen q.q. een op 26 juni 2018 in hoger beroep gegeven beschikking van de Rechtbank Gelderland. Een link naar ’s Hogen Raads casserende beschikking staat HIER. Wie op deze link klikt, ziet bij ‘Formele relaties’ slechts een link naar de tekst van de conclusie van de Procureur-Generaal. Er staat geen link bij naar de tekst van de gecasseerde beschikking. Dat zie je op de foto hieronder en de ‘inzoomende’ afbeelding daaronder.

Schermfoto.Rechtspraak.nl - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Schermfoto.Rechtspraak.nl - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Gecasseerde uitspraak wèl in de NJ gepubliceerd

In de NJ is de gecasseerde beschikking wèl gewoon gepubliceerd (vanaf ‘3. De beoordeling’):  NJ 2019/59. Waarom is dat niet gebeurd op rechtspraak.nl?

Nog een voorbeeld

Te noemen valt voorts het op 28 juli 2015 gewezen arrest van het Gerechtshof Arnhem dat gecasseerd is op 28 oktober 2016. Een link naar de tekst van ’s Hogen Raads arrest op rechtspraak.nl staat HIER. Weliswaar staat op de betreffende webpagina van rechtspraak.nl bij ‘Formele relaties’ een link naar „In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:5674, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen”, maar wie op de in het geciteerde opgenomen link klikt,  bemerkt  dat die klik niet leidt naar de tekst van het gecasseerde arrest, maar naar een rechtspraak.nl-pagina waarop vermeld wordt: Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Hier ziet u de gegevens die bij ons over deze uitspraak bekend zijn.”  

Het casserende arrest is gepubliceerd in de NJ ( 2017/323). Er staat bovendien een noot onder van J. Legemaate. In de NJ is de tekst van het gecasseerde arrest (wederom) wèl gepubliceerd.

Derde voorbeeld

De Hoge Raad heeft op 28 september 2018  een casserende beschikking gegeven. Een link staat HIER. Deze beschikking is gepubliceerd in de NJ (2019/16). Bovendien staat er een noot onder van Frank Verstijlen. Wederom staat in de NJ – zoals het hoort – de tekst van de gecasseerde beschikking.

Het topje van de ijsberg

Wat te denken geeft, is dat het bij ’s Hogen Raads hierboven genoemde beschikkingen en arrest uitsluitend gaat om zaken waarin schrijver dezes het betreffende cassatieberoep ingesteld heeft. Dit levert, jammer genoeg, gegronde vrees op dat er nog (veel) meer gevallen zijn waarin de gecasseerde uitspraak niet op rechtspraak.nl gepubliceerd is.

Ten slotte – petitum

Op rechtspraak.nl moet, althans in civiele zaken, iedere gecasseerde uitspraak gepubliceerd worden.