foto.Roltrap.Stedelijk

In het Stedelijk Museum (foto SvS, iPhone 5)

Uit de eerste aflevering van Taallesjes voor juristen:

“De taallesjes van prof. mr. C.J.H. Brunner. Tijdens zijn colleges Burgerlijk Recht III gaf mijn latere promotor steevast aanwijzingen omtrent het gebruik van de Nederlandse taal.”

Stokpaardje

Een stokpaardje van wijlen J.L. Heldring in zijn door mij vaak gelezen rubriek Dezer Dagen was het onderscheid tussen ‘niet het minst’ en ‘niet in het minst’.

Zo wijst Heldring in zijn laatste taalstukje op het volgende:

“En om allerlei redenen, niet in het minst door de ontdekking van boodschapper RNA als drager van de genetische code, dacht men dat het om RNA moest gaan (uit een diesrede). Dus die ontdekking heeft helemaal niet (= niet in het minst) bijgedragen tot die gedachte? Of was hier bedoeld: niet het minst (= vooral, niet in de laatste plaats)?”

Eens!

Link naar vorige aflevering

Een link naar Aflevering 20 van Taallesjes voor juristen staat HIER.