Aanbevolen literatuur

Het appèlprocesrecht is notoir lastig. De weg naar succes in appèl is geplaveid met voetangels en klemmen. Een fout is zo gemaakt.

Intussen is de appèlrechter de laatste rechter die over de feiten oordeelt; in cassatie zijn feitelijke oordelen – kort gezegd – uitsluitend te bestrijden op de grond dat zij (wèrkelijk) onbegrijpelijk zijn. Een zaak kan dermate ‘goed’ verprutst worden door het met onvoldoende ervaring en/of kennis van het appèlprocesrecht procederen in hoger beroep, dat een goede cassatieadvocaat slechts een negatief cassatieadvies kan geven.

Vreemd genoeg wordt binnen de advocatuur het procederen in appèl niet als zelfstandig specialisme erkend, zoals wat mij betreft met juistheid vermeld wordt op de achterkant van het hierna (bij andere boeken) vermelde werk “Civiel appel”  van H.J. Snijders en A. Wendels.

Voor wie in civiele zaken procedeert in appèl, vormen de volgende boeken een goed baken; ik raadpleeg ze (zeer) geregeld. Van harte aanbevolen.

Voor uw gemak is telkens een link toegevoegd naar nadere gegevens, ook om het betreffende werk te bestellen (N.B.: intussen heb ik met geen enkele derde te dezen ook maar enige ‘deal’ gemaakt; het is uitsluitend te uwer service).

Handboeken

Het hoger beroep in civiele zaken wordt in de volle breedte behandeld in:

1001004006165472[10]

Civiel appel

auteurs: H.J. Snijders en A. Wendels, vierde druk, 2009,bewerkt door H.J. Snijders (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk).

9789013090284-140x215[5]

Hoger beroep

auteurs: F.B. Bakels, A. Hammerstein, E.M. Wesseling-van Gent, tweede druk, 2012 (Asser Procesrecht-4). Dit is het vierde deel in de de serie Asser Procesrecht.

 

Aanbeveling verdient tevens

9789013052909-140x215[4]

De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in civiele zaken

H.E. Ras, vierde druk, 2011, bewerkt door A. Hammerstein

Hier wordt het appèlprocesrecht niet in de volle breedte behandeld; de titel van dit boek is (evenwel) de vlag die de lading volledig dekt.