Het bezoekadres van de Hoge Raad der Nederlanden is de Kazernestraat 52 (Den Haag). Hier spreekt de Hoge Raad recht en zijn de (rol)zittingen van het cassatiecollege. Ook (het loket van) de griffier van de Hoge Raad bevindt zich hier. Maar het betreffende gebouw past bij lange na niet bij ’s Hogen Raads statuur. De eerste keer dat ik het gebouw bezocht was ergens in de eerste helft van de jaren negentig, toen ik nog als AIO verbonden was aan de vakgroep Privaatrecht & en Notarieel recht van de RUG.

Communis opinio: huisvesting Hoge Raad is aanfluiting

Destijds al was ik de mening toegedaan dat het gebouw iedere passende uitstraling mist. Deze mening werd alleen maar manifester toen ik later als advocaat-stagiaire voor de cassatiesectie van het kantoor waar ik toen aan verbonden was optrad als waarnemer op rolzittingen van de Hoge Raad (waarbij ik niet zelden tegelijk ook in mijn eigen zaken de proceshandeling verrichtte). En het is communis opinio: de huidige huisvesting is een aanfluiting.

Ouderwets pleiten in nieuwe ambiance

Maar er is licht aan het einde van deze veel te lange tunnel. Op de website van de Hoge Raad is een nieuw onderkomen aangekondigd, gesitueerd op de hoek van het Korte Voorhout en het Smidsplein in Den Haag. Dit onderkomen wordt, naar op die site vermeld wordt, voornaam, maar ook modern en toegankelijk: “Op twee vrijkomende kavels verrijst in 2015 wél een gebouw dat recht doet aan de status van ‘des lands hoogste rechtscollege aan de groene entree van het Haagse Bos naar de binnenstad.” Volgens de president van de Hoge Raad, mr. Geert Corstens, is het een prachtig gebouw en gaat het om een toplocatie die de plaats van het gerecht in de samenleving weerspiegelt.

Nieuwe ambience Hoge Raad

Het lijkt me wel wat om in de nieuwe ambiance eens (ouderwets) mondeling te pleiten, wat in cassatie intussen al jaren- en jarenlang een bijzonderheid is.

Link naar website Hoge Raad: klik hier