Vincent van Gogh, De Barmhartige Samaritaan (foto SvS, iPhone 7)

Noviomagus. Verongelukken in het recht, zo luidt het opschrift van het Vooraf van Coen Drion in het NJB-editie van komend weekend.

Pleidooi voor omgaan Hoge Raad

Drion houdt een pleidooi voor omgaan van de Hoge Raad, opdat de  civiele rechter weer zijn rol als restrechter terugneemt. Dit in casus waarin het aanwenden van bestuursrechtelijke rechtsmiddelen in de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet gevergd kon worden.

In dit Vooraf staat een sprekende zaak centraal waarin geprocedeerd is tot aan de Raad van State en zowel de strafkamer als de civiele kamer van de Hoge Raad.

Link

Lezing van Drions stuk zij van harte aanbevolen. Een link staat HIER.