NJB Logo

Het NJB-logo

Het is mooi en bovendien (zeer) terecht dat het eerste Vooraf in het NJB van 2014 geschreven is door een civilist. De ‘civielrechtelijke Voorafs’ – ze worden beurtelings geschreven door Coen Drion en Ton Hartlief LEES MEER – zijn pareltjes voor juristen, en onmiskenbaar de mooiste Voorafs van het Nederlands Juristenblad. Niet zomaar ook openen beide jaarlijkse NJB-edities ‘De staat van het recht’ met een kroniek van het Vermogensrecht. Dit prachtige en immense rechtsgebied immers is voor de rechtspraktijk het meest relevant.

Bijdrage aan discussie

Coen Drion schrijft ditmaal over burger- en consumentvriendelijke aspecten van het Europese recht, en merkt op dat hij het gerechtvaardigd vindt om de vraag op te werpen of het niet opmerkelijk is dat deze aspecten geen enkele rol lijken te spelen in de discussie over Europa.

Kiest de opperrechter partij?

Kazernestraat 52

Kazernestraat 52 (foto SvS, iPhone 5)

Drion is raadsheer in ’s Hogen Raads civiele kamer. Hij is derhalve opperrechter. Deze term plegen wij in Nederland overigens niet te bezigen, maar de aanduiding is allerminst misplaatst.

Formeel kiest Drion geen partij in voornoemde discussie. Hij werpt immers slechts de vraag op of het niet opmerkelijk is dat in een actuele discussie bepaalde aspecten geen enkele rol lijken te spelen.

Ook materieel kiest Drion geen partij. Weliswaar is met het opwerpen van een vraag de beantwoording ervan vaak al gegeven (en in casu vindt Drion vindt het ongetwijfeld opmerkelijk dat die aspecten als zodanig in die discussie geen rol spelen).

Maar daaruit valt niet ‘dus’ af te leiden of Drion (kort gezegd) voor of tegen ‘Europa’ is. Immers, je kunt immers ondanks die aspecten uiteindelijk (toch) tegen zijn.

Geen ivoren toren

Los daarvan: sowieso moeten wij niet te benauwd zijn. Het is hartstikke goed dat van de redactie van het NJB ook twee opperrechters (behalve Drion ook Ybo Buruma) lid zijn en dat ook zij Voorafs schrijven. De Hoge Raad en zijn leden zitten gelukkig niet in een ivoren toren.

Link

Voornoemd Vooraf van Coen Drion lees je HIER.