Trein.Mobiel

Foto SvS (iPhone 5s)

Al  jaren reis ik geregeld per trein vanuit Noviomagus richting Randstad en weer terug.

Het is 2014

Het is wonderlijk en ergerlijk dat ook anno 2014 ergens op het traject station Arnhem en station Ede-Wageningen, zeg maar voorbij Oosterbeek, de telefoonverbinding wegvalt.

Dit wegvallen gebeurt, naar ik heb moeten ervaren, bij Vodafone, KPN en T-Mobile. Het is een structureel probleem.

Toerekenbare tekortkoming

Ik geloof er niets van dat dit probleem niet op te lossen zou zijn. Klaarblijkelijk heeft het geen prioriteit. Worden de kosten die gemaakt moeten worden om dat probleem op te lossen als ’te hoog’ ervaren?  Vind het in elk geval maar niks. Het is onmiskenbaar wanprestatie.

Actie!

Het is thans de hoogste tijd dat er actie ondernomen wordt. Iets voor de Consumentenbond, reizigersorganisatie Rover of wellicht een publiekrechtelijke kwaliteitsbewaker resp. toezichthouder?