Consul.2

Foto SvS (iPhone 5)

In juni jl. was ik een midweekje in Amsterdam. Toen bezocht ik het Rijks. De foto hierboven (gemaakt met mijn iPhone) is er het resultaat van. Een link naar een professionele foto van dit intrigerende schilderij staat hier.

De consul die zijn zoon laat onthoofden

Een verhaal uit de Romeinse tijd. Consul Titus Manlius Torquatus laat zijn zoon onthoofden omdat deze een bevel genegeerd had. In de tweede helft van de zeventiende eeuw maakte Ferdinand Bol het schilderij in opdracht van de Admiraliteit. Deze wilde zowel duidelijk maken dat zij gezagsondermijning streng zou straffen, als bestuurders eraan herinneren altijd onpartijdig te zijn. In elk geval het laatste spreekt ons juristen aan.

Een link naar de vorige aflevering in deze serie staat hier.