Vismarkt - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Vismarkt, Groningen, op 16 januari jl. (foto SvS, iPhone 11 Pro Max)

Noviomagus. Voor de velen die het nog niet wisten het volgende. Het op 20 december jl. gewezen arrest van de Hoge Raad inzake Urgenda is reeds vorige maand geannoteerd in de NJ (NJ 2020/41, de editie van 8 februari). Jaap Spier, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad, is de annotator.

Juridisch activisme of niet?

Spier geeft aan het slot van zijn noot te kennen niet te geloven dat het aan de Hoge Raad gemaakte verwijt van juridisch activisme terecht is. De motivering van het arrest is volgens de annotator solide.

Spier schrijft dat een andere uitkomst weliswaar niet onmogelijk was, maar dat deze àndere uitkomst  veeleer juridisch activisme geweest zou zijn, zij het dan een conservatief activisme.

Overigens schrijft (ook) Jan Vranken – in zijn belangwekkende essay Wie beschermt de rechtspraak? in de editie van het NJB van afgelopen weekend, blz. 542 – dat, hoewel het niet zijn keuze zou zijn, dit arrest ook verdedigbaar anders had kunnen uitvallen.

Eenvoudige zaak

Ten slotte Spier in zijn noot: „Tot de kern teruggebracht was dit een eenvoudige zaak.”