Waal 20 maart 2021 - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

De Waalbrug op zaterdagmiddag 20 maart jl. (foto SvS, iPhone 12 Pro Max)

Noviomagus. In mei 2013 plaatste ik op deze blog een bericht over de in april dat jaar op rechtspraak.nl geplaatste agenda voor de appèlrechtspraak. Ik ging in op de twee meest in het oog springende agendapunten, namelijk (1) verkorting van de algemene appèltermijn van drie maanden naar zes weken, en (2) afschaffing van de positieve devolutieve werking van het hoger beroep.

Thans, bijna acht jaar later, stel ik vast dat het met die agendapunten niets geworden is.

Dat de algemene appèltermijn voor het instellen van hoger beroep niet bekort is en dat de positieve devolutieve werking niet afgeschaft is, vind ik intussen prima. Te dezen verwijs ik naar voornoemd bericht op deze blog uit mei 2013.