Nieuwjaarskaart

Noviomagus. Gisterenmiddag kwamen student-stagiaire Yvette, Joost Moorman en ik tot de bevinding dat het zinvol is om tegen een door een gerechtshof gewezen arrest cassatieberoep in te stellen. Over de inhoud van deze zaak zal ik pas iets op deze blog zetten nadat de Hoge Raad beslist heeft, met dien verstande dat het een betrekkelijk kort cassatiemiddel kan zijn.
In een andere zaak kwamen Joost en ik na ampel beraad gisterenochtend tot de bevinding dat een cassatieberoep niet zinvol is. In deze andere zaak hebben we tamelijk veel zitten sparren en hebben wij onderzocht in hoeverre uit de wetsgeschiedenis en literatuur argumentatie te putten valt voor een cassatieklacht. De munitie bleek er niet te zijn. Hoewel er het een en ander rammelde aan het betreffende arrest, moest onze bevinding zijn dat dit rammelen onvoldoende was voor een cassatieberoep waarvan gehoopt mag worden dat het tot een vernietiging leidt. Het kan niet altijd feest zijn.

Vooraf van Tom Barkhuysen

Foto.Wadden.boot

Vorig najaar terug naar Harlingen na een paar dagen op een fraai eiland (foto iPhone 6s)

Zojuist las ik het door Tom Barkhuysen geschreven Vooraf van de NJB-editie van komend weekend. Hij komt tot de conclusie dat er ruimte is voor privatisering van (uitkerings)fraudeonderzoek, mits daarvoor een wettelijke basis bestaat (aangezien het betreft het actief uitbesteden van handhavingstaken), er garanties bestaan dat commerciële belangen de uitkomst van de uitvoering van de publieke taak niet beïnvloeden en er sprake blijft van voldoende sturing van het bedrijf door het betrokken overheidsorgaan. In de zaak waarin onlangs uitspraak gedaan werd door de Centrale Raad van Beroep waren die garanties er niet, integendeel: het betreffende bedrijf voerde het fraudeonderzoek geheel zelfstandig uit en dit op basis van ‘no cure no pay’ (!), zo maak ik op uit voornoemd Vooraf. Volgens Barkhuysen zijn die garanties rechtsstatelijk weliswaar belangrijk, maar nog niet genoeg. Een link naar zijn Vooraf staat HIER.

Succesvol procederen in civiel appèl

Vandaag staat vooral in het teken van de (nadere) voorbereiding van de cursus die ik morgenmiddag geef te Arnhem (Musis Sacrem) in het kader van de Stichting Permanente Opleiding voor advocaten hier te Gelre: Succesvol procederen in appèl. MEER Heb er zin in!