Liesker.10Jaar - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Sara Liesker (rechts voor het bordes) en Chris Liesker (tweede bordestrap, achter Sara)

Noviomagus.  Deze maand viert Liesker Procesfinanciering haar tienjarig jubileum. Liesker Procesfinanciering (hierna ook: Liesker) is gevestigd te Breda en in 2011 opgericht door oud-advocaten Chris en Sara Liesker, vader en dochter.

Liesker richt zich op de financiering van kansrijke claims met een minimale waarde van € 500.000. Claims van zowel particulieren als bedrijven. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren). Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en wordt het resterende bedrag tussen cliënt en financier volgens een ratio van 70/30 verdeeld. Bij verlies blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Het merendeel van de zaken die Liesker financiert betreft zakelijke geschillen. Liesker Procesfinanciering heeft diverse specialismen in huis: Kartelschade, Intellectueel Eigendom en Familierecht. Andere specialismen betrekt Liesker uit haar bestaande netwerk. Liesker Procesfinanciering is marktleider in Nederland met een gelijkwaardig kantoor in Brussel voor de Belgische markt. Zie voor meer informatie: www.liesker-procesfinanciering.nl en www.liesker-procesfinanciering.be alsmede www.liesker-kartelschade.nl.

Hoe het begon en hoe het nu is

Sara en Chris Liesker - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Dochter en vader

Tijdens het kerstdiner 2010 besloten Sara en Chris Liesker om Liesker Procesfinanciering op te richten. Sara was destijds al weer 12½ jaar advocaat. Chris was toen advocaat-partner bij Rassers Advocaten en met zijn zestig jaar van plan om te stoppen en wat anders te gaan doen. Beiden hadden in hun praktijken bemerkt dat het nogal eens voorkomt dat een cliënt weliswaar echt een kansrijke zaak kan hebben, maar financieel niet of niet meer in staat is om te procederen of hiermee door te gaan, laat staan tegen wederpartijen met diepe zakken.

Contacten in Duitsland, waar procesfinanciering al in zwang was, brachten hen op het idee om in Nederland met deze dienstverlening te beginnen. Al na een paar jaar was Liesker Procesinanciering te groot geworden om zonder vreemd kapitaal de aanwas van nieuwe rechtszaken te kunnen (blijven) financieren. Liesker wist en weet daarvoor investeerders aan te trekken.

Liesker gaat pas over tot rechtszaakfinanciering nadat een fiatteringscommissie daarvoor groen licht gegeven heeft. Liesker heeft een stevig team, het Legal Team, dat onder anderen bestaat uit (in deeltijd werkende) oud-rechters en oud-advocaten.

Na tien jaar zijn Sara en Chris Liesker het meest trots op het feit dat het hen gelukt is om in tien jaar tijd in Nederland procesfinanciering op de kaart te zetten. Wie heeft nog niet van Liesker Procesfinanciering gehoord?

Vrijwel dagelijks dienen zich nieuwe aspirant-cliënten aan. Steeds meer gaat het om business to business-financiering. En het gaat nog slechts om het topje van de ijsberg, vertelt Sara.

Ten slotte

Duidelijk is dat Sara en Chris Liesker met hun rechtszaakfinanciering een gat in de markt gevonden hebben en er een succes van hebben weten te maken. De komende tien jaar zal Liesker Procesfinanciering haar positie ongetwijfeld weten te consolideren en uit te bouwen.