ES-335

Mijn Gibson ES-335 (foto SvS, iPhone 5)

De vorige aflevering (nr. 11) bestond vooral uit een puzzel (‘Wat klopt er niet?’).
Onderaan staat de oplossing.
Een link naar die aflevering staat HIER.

Wollig

Wollig taalgebruik. Zeker juristen zouden zich er niet van moeten bedienen. Dit geldt misschien wel in het bijzonder voor advocaten. Voor menig advocaat geldt echter dat hij wolliger schrijft dan hij beseft.

Hoezo geldt voor?

De laatste zin uit de vorige alinea (dus: “Voor menig advocaat geldt echter dat hij wolliger schrijft dan hij beseft.”) is een voorbeeld van wollig taalgebruik. Beter is:

“Menig jurist echter schrijft wolliger dan hij beseft.”

De ‘geldt voor’-constructie wordt te vaak zonder goede reden gebruikt, zoals wanneer men – en ik overdrijf even – schrijft:

“Vanmiddag geldt dat het regent.”

Vanmiddag regent het.

Wat geldt? En wat geldt voor?

Als gevolg van een overeenkomst kan tussen partijen een regel gelden (art. 6:248 lid 2 BW) die voor ons niet geldt.

Pas op met ‘geldt voor’

Voor hen geldt, dat zij allen advocaat zijn.
Ook de vorige zin is wollig.
Zij zijn allen advocaat.

Oplossing vorige aflevering
“In 1957 deed het Duitse leger voor het eerst mee met 36 man.”
Na het woordje “mee”, moet een komma staan als bedoeld wordt dat het Duitse leger vóór 1957 überhaupt nog niet mee had gedaan. Wordt echter bedoeld – vast niet, gezien de context (de Nijmeegse Vierdaagse) – dat dat leger weliswaar al eerder meegedaan had, maar nog nooit met 36 man (doch wèl met bijvoorbeeld 40 of 18 man), dan is op die zin niets aan te merken.

Link naar Taallesje voor juristen nr. 11

Een link naar het vorige taallesje staat HIER.