Noviomagus. Het team van Van Swaaij Cassatie & Consultancy heeft zich versterkt met mr. Theo de Jong.

Cum laude rondde Theo zijn studie Nederlands recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier studeerde hij eveneens cum laude af in de filosofie. Voorts cum laude  is Theo in 2006 gepromoveerd (RUG) op het proefschrift De structuur van het goederenrecht.

Theo de Jong

Mr. Theo de Jong

Na onder meer als universitair docent bij de faculteit der rechtsgeleerdheid (RUG) en bedrijfsjurist bij een handelsonderneming werkzaam te zijn geweest, is Theo sinds 2006 advocaat te Groningen. Hij heeft zich toegelegd op commerciële kwesties, in het bijzonder op contracten, aansprakelijkheden,  incassokwesties, al dan niet in het zicht van faillissement, en goederenrecht (zekerheden en Boek 5 BW). Op deze terreinen beschikt hij inmiddels over een ruime ervaring met procederen.

Theo is al weer jaren partner bij een Gronings advocatenkantoor. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst is Theo thans tevens verbonden aan VSCC.

Theo en ik kennen elkaar uit en zijn goed bevriend sinds de tijd dat wij beiden AIO waren in Groningen. Op Theo’s promotiefeest in 2006 trad ik op met de Sjef van Swaaij (Proefschrift)Bluesband.