HartliefProf. Ton Hartlief, Nederlands meest gezaghebbende hoogleraar aansprakelijkheidsrecht, gaat in een Vooraf in het Nederlands Juristenblad in op een wetsvoorstel.

Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen tot 18 jaar: voorgesteld art. 6:169 lid 2 BW

Volgens dit wetsvoorstel zijn – kort gezegd – ouders van kinderen tot 18 jaar aansprakelijk voor door deze gepleegde onrechtmatige daden.

Het voorgestelde art. 6:169 lid 2 BW, waarvoor in de Tweede Kamer de handen al op elkaar gekregen zijn, luidt als volgt:

“Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van een minderjarige die de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uitoefent aansprakelijk. In de onderlinge verhouding met de minderjarige behoeft degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent niet in de schadevergoeding bij te dragen.”

Hartlief maakt gehakt van dit wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven. Lees zijn Vooraf en je bent, net als ik, er vast van overtuigd dat de Eerste Kamer er goed aan doet om dat voorstel te verwerpen. Goed dat er juristen zijn die op de academie gewoon zeggen waar het op staat. Het bevestigt maar weer eens dat praktijk en wetenschap hand in hand gaan (Asser-Vranken, Algemeen deel**, nr. 140).

Een link naar het Vooraf van prof. Hartlief staat HIER.