Foto.Stageverklaring.groot - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Foto SvS (iPhone Xs Max)

Noviomagus. Het heeft de Deken van het arrondissement Gelderland, mr. Maaike Boomers, behaagd om gisteren aan mijn kantoorgenoot mr. Joost Moorman zijn stageverklaring uit te reiken. Joost is op 29 januari 2016 beëdigd. Zijn advocatenstage onder mijn patronaat was een succes. MEER Als advocaat-medewerker blijft Joost verbonden aan Van Swaaij Cassatie & Consultancy.

foto.toespraak.stageverklaring - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Links vooraan mr. Maaike Boomers (foto SvS, iPhone Xs Max)

Stageverklaring.Diptic - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Foto SvS (iPhone Xx Max)

Foto.Stageverkl.Biertje - - van Swaaij Cassastie & Consultancy - cassatieadvocaat - cassatie advocaat

Mr. Marja Mertens van Kop Advocatuur en mr. Joost Moorman na afloop op het terras van de Krayenhoffkazerne (foto SvS, iPhone Xs Max)