foto.beëdiging.3

Geheel rechts: mr. Joost Moorman (foto SvS, iPhone 6s)

Noviomagus. Gisterenmiddag zijn te Arnhem door de Rechtbank Gelre zestien nieuwe advocaten beëdigd, onder wie mr. Joost Moorman. De komende drie jaar is Joost advocaat-stagiaire bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy (VSCC) onder mijn patronaat.

foto.beëdiging.2

Nog geen seconde nadat Joost de belofte afgelegd heeft (foto SvS, iPhone 6s)

Cum laude heeft Joost aan de Radboud Universiteit zijn Master – uiteraard Burgerlijk recht – gehaald. Vanaf vorig jaar februari is hij werkzaam als juridisch-analytisch medewerker voor VSCC, na hier eerst een stage gelopen te hebben. Tot 1 dezer was Joost tevens als docent werkzaam bij de vakgroep Burgerlijk recht van deze universiteit. Uit de onderwijsevaluaties blijkt dat hij dat zeer goed gedaan heeft.

foto.beëdiding.4

Na afloop van de bijzondere zitting voor de zaal waarin hij zojuist beëdigd is (foto SvS, iPhone 6s)

Sinds 1 januari is Joost voltijds in dienst bij VSCC. Hij moest de afgelopen maand reeds meteen vol aan de bak. Joost heeft nuttig werk verricht in verschillende cassatiedossiers. Het ziet er veelbelovend uit.

foto.beëidiging.1

Op de borrel na afloop in Dudok (foto mr. Maida Sahman, iPhone 6s)