Noviomagus. Afgelopen vrijdag (10 dezer) vergaderde de Orde van Advocaten Gelre te Arnhem in Music Sacrem.
Vrijdagochtend gaf ik via Twitter (@SjefvanSwaaij) al te kennen dat ik die middag van de partij zou zijn.

foto.Deken.Wilmink

De Deken, mr. Paul M. Wilmink (foto SvS, iPhone 5s)

 

Ik vind het leuk om bij zulke bijeenkomsten van de partij te zijn.
Eerst praatte de Deken, mr. Paul M. Wilmink, de zaal kort en krachtig bij nopens de veranderingen waarvan per 1 januari a.s. sprake zal zijn krachtens een wijziging van de Advocatenwet.

Ewoud Sanders legt uit hoe je beter zoekt op internet

foto.Ewoud.Sanders

Ewoud Sanders, onderhoudende spreker (foto SvS, iPhone 5s)

Na de Deken was het woord aan Ewoud Sanders, historicus, journalist en medewerker van NRC Handelsblad.
Hij onderhield de zaal met een instructieve en ook amusante verhandeling over hoe je veel gerichter kunt zoeken op het internet. Er werd veel gelachen en nog meer geleerd.
Het was alleszins de moeite waard om Sanders te horen spreken. Hij doet dat hartstikke goed.

foto.slimmerzoeken

Foto SvS (iPhone 6)

 

foto.Ewoud

Ewoud Sanders (foto SvS, iPhone 5s)

Een uitstekende zet van de Orde te Gelre om hem te inviteren. Goed was ook dat iedereen na afloop meekreeg het door Ewoud Sanders geschreven Slimmer zoeken op internet, Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil maken van internet. Deze gids is een absolute aanrader. Lezing ervan zij van harte aanbevolen.

Mr. Jan Zandberg heeft de iPhone 6 reeds

foto.JanZandberg

Een glunderende mr. Jan Zandberg met de iPhone 6, gold (foto SvS)

 

Terug naar Noviomagus: meerijden met mr. Jan van Halder

foto.mr.VanHalder.VanWaterschoot

Mr. Jan van Halder (links) en mr. Vincent van Waterschoot

 

Na afloop was er uiteraard een borrel.
Van mr. Jan van Halder kreeg ik een lift terug naar ’s lands oudste stad. Mr. Vincent van Waterschoot, evenals mr. Van Halder verbonden aan het Nijmeegse kantoor Van den Wildenberg Van Halder, reed ook met mr. Van Halder mee terug naar Noviomagus.  (Eerder dit jaar ontmoette ik mrs. Van Halder en Van Waterschoot hier ter stede op het station.  MEER)
Omdat het nog lekker zacht was buiten, dronk ik nog even een glas bier op het terras van Meesterschenkerij Café Jos.